• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 • Đỗ Quỳnh Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967058085
  • Email:
   dolien.yb@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987779326
  • Email:
   thaolehongphong2@gmail.com
 • Cao Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945647997
  • Email:
   ctnga.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Nguyệt Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915321558
  • Email:
   vtnminh.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Phùng Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912935961
  • Email:
   ptvan.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Trần Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975273319
  • Email:
   ttlhuong.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915434007
  • Email:
   nttham.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Hà Quang Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984767569
  • Email:
   mr.hungyb@gmail.com
Văn bản
Video Clip
Liên kết website