• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 • Ngô Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948806228
  • Email:
   ntlhuong.c12hmtpyb@yenbai.edu.vn
 • Đặng Thi Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972104718
  • Email:
   dthoa.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Như Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0362616162
  • Email:
   nthha.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Tô Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978944769
  • Email:
   ttpthao.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0912717683
  • Email:
   hthanh.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913251380
  • Email:
   nttha.c2lhp_tpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Quế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915927595
  • Email:
   ntqanh.c12vptpyb@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Trung Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366262686
  • Email:
   hthau.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0978131239
  • Email:
   ntmhuong.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916209063
  • Email:
   ptluu.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
Văn bản
Video Clip
Liên kết website