• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 • Nguyễn Thị Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979315699
  • Email:
   nhanvantien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382468957
  • Email:
   nttha.c12vptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0869176080
  • Email:
   ntcuc.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0836277189
  • Email:
   ntphuong.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Lê Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lpthuy.c2lhp_tpyb@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965507081
  • Email:
   hoangbichlhpyb@gmail.com
 • Hà Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0364621287
  • Email:
   hhphuc.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Âu Thị Phương Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912996742
  • Email:
   atpthanh.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Như Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915771085
  • Email:
   ntnly.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919232076
  • Email:
   nmhuong.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
Văn bản
Video Clip
Liên kết website