• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 • Nguyễn Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349810866
  • Email:
   nbthao.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987283865
  • Email:
   Ttthoai.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Đặng Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973636030
  • Email:
   dangnhungmhh@gmail.com
 • Phạm Thị Đan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349837307
  • Email:
   danphammk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942642042
  • Email:
   nttnhan.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Vũ Tuyết Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945383199
  • Email:
   vtminh.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Trần Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979896908
  • Email:
   tthloan.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hải Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964099333
  • Email:
   nthdung.c2lhp_tpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0835845798
  • Email:
   ntthien.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Trịnh Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989625522
  • Email:
   ttthien.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0353895885
  • Email:
   vtthai.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
 • Đào Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0949789258
  • Email:
   dmhung.c2lhptpyb@yenbai.edu.vn
Văn bản
Video Clip
Liên kết website